Program Konferencji Przedstawicieli Nauki i Przemysłu:

„Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego"

23-24 maja 2013 roku, hotel „Magellan" w Bronisławowie k/Wolborza

 

23 maja 2013 r. - pierwszy dzień konferencji

10:00 ÷ 12:00 - rejestracja uczestników

12:00 ÷13:00  - obiad

13:00 - Otwarcie konferencji

Wystąpienia przedstawicieli konsorcjum „SmartConcrete";

Referat wprowadzający: Dr inż. T. Szczygielski - Uboczne produkty spalania węgla. Rodzaje, aktualny stan zagospodarowania w gospodarce".

14:00 ÷ 15:30 - I sesja  

 1. Dr inż. A. Garbacik prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Kraków - „Właściwości krajowych popiołów lotnych wapiennych. Metody waloryzacji".
 2. Dr hab. inż. Z. Giergiczny prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach - „Aktywność wapiennych popiołów lotnych".
 3. Dr hab. inż. J. Gołaszewski prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach - „Wpływ popiołów lotnych wapiennych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych, zapraw i mieszanek betonowych".
 4. Dr inż. T. Baran,  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Kraków - „Popiół lotny wapienny składnikiem namiaru surowcowego w produkcji klinkieru cementowego i spoiw wiążących dla budownictwa drogowego".

15.30÷16.00 - Przerwa kawowa

16.00÷17.30 -  II sesja

 1. Dr inż. A. Garbacik prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Kraków  ­- „Popiół lotny składnikiem cementów powszechnego użytku spełniających wymagania normy PN-EN 197-1".
 2. Dr inż. B. Łaźniewska-Piekarczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach - „Właściwości betonu na wybranych cementach zawierających popiół lotny wapienny".
 3. Dr inż. A. Kostrzanowska,  Politechnika Śląska w Gliwicach - „Kompatybilność domieszek chemicznych z cementami wieloskładnikowymi, zawierającymi popiół lotny wapienny".
 4. Dr hab. inż. Z. Giergiczny prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach - „Popiół lotny wapienny jako dodatek typu II w składzie betonu".

19.00 - Uroczysta kolacja

 

24 maja 2013 - drugi dzień konferencji

9.00÷10.30 - III sesja

 1. Prof. dr hab. inż. M. A. Glinicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Charakterystyka mikrostruktury betonów z popiołem lotnym wapiennym w odniesieniu do odporności na agresję środowiska".
 2. Dr inż. D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Wpływ popiołów lotnych wapiennych na szczelność betonu wobec mediów gazowych".
 3. Mgr inż. K. Gibas, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Wpływ popiołów lotnych wapiennych na szczelność betonu wobec mediów ciekłych".
 4. Mgr inż. M. Dąbrowski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Charakterystyka porów powietrznych i mrozoodporność betonów napowietrzonych zawierających popiół lotny wapienny".
 5. Mgr inż. G. Knor, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Wpływ popiołów lotnych wapiennych na temperaturę betonu podczas twardnienia w elementach masywnych".

10.30÷11.00 - Przerwa kawowa

11.30÷13.00 IV sesja

 1. Dr inż. T. Ponikiewski, Politechnika Śląska w Gliwicach - „Betony nowej generacji z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego".
 2. Mgr inż. M. Dąbrowska, Politechnika Śląska w Gliwicach - „Odporność na agresję chemiczną zapraw i betonów cementów  zawierających popiół lotny wapienny".
 3. Mgr inż. W. Drożdż, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Kraków - „Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną (ASR)".
 4. Dr inż. K. Domagała, Politechnika Śląska w Gliwicach - „Pasywacja stali zbrojeniowej w betonie zawierającym popiół lotny wapienny".

13.00 - Dyskusja i podsumowanie konferencji

14:00 - Obiad

KOMUNIKAT O KONFERENCJI

Politechnika Śląska wraz z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN zapraszają do udziału w KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI NAUKI I PRZEMYSŁU: "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego",  która odbędzie się w dniach 23 - 24 maja 2013 roku w hotelu „Magellan" w Bronisławowie k/Wolborza.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów. Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa prosimy dokonywać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.smconcrete.polsl.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Przyjęcie zgłoszenia udziału zostanie potwierdzone przez wysłanie zaproszenia wraz ze szczegółowym programem i ewentualną informacją dotyczącą rezerwacji miejsca hotelowego w terminie do 25 kwietnia 2013 roku.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu POIG 01.01.02.24-005/09 w zakresie właściwości, technologii produkcji oraz możliwości i warunków efektywnego stosowania nowych spoiw cementowych i betonów powstałych z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego. Konferencja stanowić będzie również forum dyskusji i wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych ze stosowania popiołu lotnego wapiennego w technologii betonu.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia badawcze i rozwoje będące przedmiotem Projektu:

 • właściwości popiołów lotnych wapiennych,
 • metody waloryzacji wapiennych popiołów lotnych,
 • wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w dokumentach odniesienia,
 • popiół lotny wapienny składnikiem głównym cementu i spoiw wiążących,
 • popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu,
 • właściwości betonów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego i z cementów zawierających popiół lotny wapienny,
 • trwałość kompozytów cementowych zawierających wapienny popiół lotny z uwzględnieniem szerokiego spektrum środowisk agresywnych i rodzajów korozji betonu,
 • betony nowej generacji z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego,
 • możliwości, warunki i wytyczne stosowania popiołu lotnego w budownictwie,
 • doświadczenia praktyczne zastosowania cementów z dodatkiem popiołu lotnego w budownictwie.

Efekty Projektu są na bieżąco, nieodpłatnie udostępnione za pośrednictwem strony internetowej www.smconcrete.polsl.pl. Na stronie tej znajdują się raporty z poszczególnych zakończonych zadań, referaty i artykuły związane z projektem opublikowane na konferencjach oraz czasopismach naukowych i technicznych.