Zadanie 1. 

Stan wiedzy i techniki wykorzystania popiołów lotnych w produkcji mineralnych materiałów budowlanych.

Raport z Zadania nr 1 ....  

Zadanie 2. 

Monitorowanie właściwości fizyko - chemicznych popiołów lotnych wapiennych W z energetyki zawodowej.

Raport z Zadania nr 2 .... 

Zadanie 3. 

Ocena aktywności pucolanowo - hydraulicznej popiołów lotnych w funkcji zmienności składu chemicznego i mineralnego oraz rozdrobnienia.

Część 1: „Możliwości aktywacji fizykochemicznej właściwości pucolanowo – hydraulicznych popiołów lotnych wapiennych”

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 1-2 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.1 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.2 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.3 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.4 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.5 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.6 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.7 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.8 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.9 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 3.3.10 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 4-5 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 6-7 ...

Raport z Zadania nr 3, cz.1, rozdz. 8-9 ...

Część 2: Warunki kształtowania właściwości pucolanowohydraulicznych popiołów lotnych wapiennych W, jako składnika cementów i dodatków typu II do betonu.

Raport z Zadania nr 3, cz.2 ... Zadanie 4. 

Badania cementów powszechnego użytku, zawierających popiół lotny wapienny i określenie ich właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych (skala laboratoryjna).

Raport z Zadania nr 4 .... 

Zadanie 5. 

Produkcja i badanie cementów powszechnego użytku, zawierających popiół lotny wapienny i określenie ich właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych (skala półtechniczna).

Raport z Zadania nr 5 ... 


Zadanie 6. 

Badanie właściwości mieszanki betonowej wykonanej w oparciu o cementy wyprodukowane w skali półtechnicznej.

Spis treści Raportu z Zadania nr 6 ... 

Treść Raportu z Zadania nr 6 ...

Spis załączników Raportu z Zadania nr 6 ...

Załączniki 1-5 Raportu z Zadania nr 6 ...

Załącznik 6 (6.1) Raportu z Zadania nr 6 ...

Załącznik 6 (6.2)  Raportu z Zadania nr 6 ...

Załącznik 6 (6.3-6.7) Raportu z Zadania nr 6 ...

Załączniki 7-9 Raportu z Zadania nr 6 ...Zadanie 7. 

Badanie właściwości stwardniałego betonu zawierającego cement z popiołem lotnym wapiennym.

 Czytaj Raport „Wpływ cementów powszechnego użytku zawierających popiół lotny wapienny W na wytrzymałość betonu”Zadanie 8. 

Badania nad możliwością zastosowania popiołu lotnego wapiennego jako dodatku typu II w składzie betonu zwykłego.

Czytaj Raport „Wpływ popiołu jako dodatku typu II do betonu na właściwości mieszanki betonowej i wytrzymałości betonuZadanie 9.  

Badanie korozji chemicznej betonów i zapraw cementowych.

Czytaj Raport "Badanie korozji chemicznej betonów i zapraw cementowych."

Czytaj "Badania korozji alkalicznej."

Czytaj "Studium reaktywniści alkaicznej krajowych kruszyw do produkcji betonów."

"Badania mikrostruktury betonów i zapraw dla poszczególnych rodzajów korozyjnego oddziaływania środowiska"

Czytaj "Badanie odporności korozyjnej stali zbrojeniowej chronionej betonem na cementach zawierających wapienny popiół lotny" - Część I "Badania ochronnych właściwości betonu względem zbrojenia"

Czytaj "Badanie odporności korozyjnej stali zbrojeniowej chronionej betonem na cementach zawierających wapienny popiół lotny" - Część II "Badania postępu korozji zbrojenia w obciążonych i zarysowanych elementach próbnych z betonu pod wpływem chlorków"Zadanie 10.  

Badania nad możliwością zastosowania nowych rodzajów cementów w technologii betonów nowej generacji. 

Treść Raportu z Zadania nr 10 ...

ZałącznikiZadanie 11. 

Ocena szczelności betonu w warunkach wymuszonej migracji mediów.

11.1 Raport na temat kierunków rozwoju inżynierii kompozytów cementowych nowej generacji

11.2 Raport techniczny na temat przepuszczalności powietrza i migracji jonów przez beton z cementami z dodatkiem popiołów W

11.3 Raport techniczny na temat przepuszczalności powietrza i migracji jonów chlorkowych przez beton z popiołem W stosowanym jako dodatek typu II

11.4 Raport techniczny na temat przepuszczalności penetracji wody pod ciśnieniem i ocena kompleksowa szczelności betonu z popiołem W


Zadanie 12.  

Ocena trwałości betonu w środowisku oddziaływania mrozu i zmiennych warunków cieplno - wilgotnościowych. (Raport zostanie opublikowany we wrześniu 2013 r.)

12.1 Raport na temat mechanizmów oddziaływania popiołów lotnych na efektywność napowietrzania betonu

Raport techniczny 12.1 

12.2 Raport techniczny na temat mikrostruktury porów powietrznych w betonie z cementami z dodatkiem popiołów W

Raport techniczny 12.2 - Układ

Raport techniczny 12.2 - Część A

Raport techniczny 12.2 - Część B

Raport techniczny 12.2 - Część C

Raport techniczny 12.2 - Część D

     Rozdział 1-4

     Rozdział 5 (1/2),     Rozdział 5 (2/2)

     Rozdział 6

     Rozdziały 7-9

          Załącznik 1 do Części D

          Załącznik 2-4 do Części D

          Załącznik 5 do Części D  (  1/4  ,  2/4  ,  3/4  ,  4/4  )

          Załącznik 6 do Części D 

Raport techniczny 12.2 - Część E

 

12.3 Raport techniczny na temat mikrostruktury porów powietrznych w betonie z popiołem W stosowanym jako dodatek typu II

Raport techniczny 12.3 - Układ

Raport techniczny 12.3 - Część A

     Załącznik 1 Części A

     Załącznik 2 Części A

Raport techniczny 12.3 - Część B

Raport techniczny 12.3 - Część C

Raport techniczny 12.3 - Część D

     Załączniki 1-2 Części D

     Załącznik 3 Części D

     Załącznik 4 Części D

     Załącznik 5 Części D (  1/3  ,  2/3  ,  3/3  )

Raport techniczny 12.3 - Część E

Raport techniczny 12.2 - Część F

12.4 Raport techniczny na temat odporności betonu na agresywne oddziaływanie temperatury, wilgoci i środków odladzających oraz jej związków z właściwościami mikromechanicznymi zaczynu cementowego

Raport techniczny 12.4Zadanie 13.  

Monitorowanie zagrożenia powstania pęknięć w elementach masywnych.

13.1 System numeryczny symulacji procesów twardnienia betonów

13.2 Technika identyfikacji procesu transportu ciepła w twardniejących elementach betonowych

13.3 Technika identyfikacji rozwoju spękań w twardniejących elementach betonowych

13.4 Raport techniczny na temat efektów wydzielania ciepła przy hydratacji cementu zawierającego popiół W


Zadanie 14. 

Opracowanie wytycznych technicznych stosowania cementów powszechnego użytku z udziałem popiołu lotnego wapiennego oraz stosowania tego rodzaju popiołów jako dodatku typu II do betonów. 

Czytaj Raport: "Wytyczne techniczne stosowania cementów powszechnego użytko z udziałem popoiołu lotnego wapiennego oraz stosowania tego rodzaju popiołów jako dodatku typu II do betonu"

Czytaj Załącznik do Raportu z Zadznia 14.