W czasopiśmie Roads and Bridges Drogi i Mosty 2013 tom 12 nr 1 oraz 2 opublikowane zostały referaty dotyczące prowadzonego projektu POIG.

 

Roads and Bridges Drogi i Mosty 2013 tom 12 nr 1 

  

 

 1. Tomasz Baran, Wojciech Drożdż 
  Ocena właściwości krajowych popiołów lotnych wapiennych i metod ich uzdatniania / Evaluation of properties of domestic calcareous fly ash and its processing methods
   
 2. Tomasz Baran, Albin Garbacik, Katarzyna Synowiec, Aleksandra Żak  
  Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika spoiw drogowych / Use of calcareous fly ash as an active constituent of hydraulic road binders

 3. Edmund Czopowski, Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Barbara Rubińska-Jończy, Janusz Szwabowski 
  Właściwości betonów na cementach zawierających popiół lotny wapienny / Properties of concretes based on cements containing calcareous fly ash 

 4. Mariusz Dąbrowski, Michał A. Glinicki 
  Charakterystyka porów powietrznych i mrozoodporność betonów napowietrzonych z popiołem lotnym wapiennym / Air void system parameters and frost resistance of air-entrained concrete containing calcareous fly ash 

 5. Damian Dziuk, Zbigniew Giergiczny, Albin Garbacik 
  Popiół lotny wapienny jako składnik główny cementów powszechnego użytku / Calcareous fly ash as a main constituent of common cements 

 6. Zbigniew Giergiczny, Albin Garbacik, Mikołaj Ostrowski 
  Aktywność pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych / Pozzolanic and hydraulic activity of calcareous fly ash 

 7. Zbigniew Giergiczny, Katarzyna Synowiec, Aleksandra Żak 
  Ocena przydaności popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego dodatku mineralnego do betonu / Suitability evaluation of calcareous fly ash as an active mineral additive to concrete 

 8. Jacek Gołaszewski, Aleksandra Kostrzanowska, Tomasz Ponikiewski, Galina Antonowicz 
  Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne zaczynów i zapraw cementowych / Influence of calcareous fly ash on rheological properties of cement pastes and mortars 

 9. Grzegorz Knor, Michał A. Glinicki, Jan Holnicki-Szulc, Andrzej Ossowski, Zbigniew Ranachowski 
  Wpływ popiołów lotnych wapiennych na temperaturę betonu w czasie pierwszych 72 godzin twardnienia w elementach masywnych / Influence of calcareous fly ash on the temperature of concrete in massive elements during the first 72 hours of hardening 

 Roads and Bridges Drogi i Mosty 2013 tom 12 nr  2

 

 1. Monika Dąbrowska, Zbigniew Giergiczny
  Odporność na agresję chemiczną zapraw z cementów z udziałem popiołu lotnego wapiennego / Chemical resistance of mortars made of cements with calcareous fly ash

 2. Wojciech Drożdż, Zbigniew Giergiczny
  Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną / The resistance of mortars and concrete with calcareous fly ash on alkaline corrosion

 3. Karolina Gibas, Michał A. Glinicki, Grzegorz Nowowiejski
  Ocena szczelności betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego wobec mediów środowiskowych / Evaluation of impermeability of concrete containing calcareous fly ash in respect to environmental media

 4. Michał A. Glinicki, Róża Krzywobłocka-Laurów, Zbigniew Ranachowski, Mariusz Dąbrowski, Jolanta Wołowicz
  Analiza mikrostruktury betonów modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych wapiennych / Microstructure analysis of concrete modified with addition of calcareous fly ash

 5. Jacek Gołaszewski, Aleksandra Kostrzanowska, Patrycja Miera, Michał Drewniok, Grzegorz Cygan, Joanna Deszcz
  Efektywność działania domieszek w zaprawach w obecności popiołu lotnego wapiennego / Admixtures effectiveness in mortars in the presence of calcareous fly ash

 6. Jacek Gołaszewski, Tomasz Ponikiewski
  Wpływ popiołu lotnego wapiennego na wybrane właściwości betonów nowej generacji / The effect of calcareous fly ash on selected properties of new generation of concrete

 7. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, Maciej Sobczak, Karolina Gibas
  Karbonatyzacja betonów z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych / Carbonation of concretes containing calcareous fly ashes

 8. Andrzej Śliwka, Katarzyna Domagała, Adam Zybura
  Ocena właściwości ochronnych względem stali zbrojeniowej betonów na cementach zawierających popioły wapienne / Evaluation of protective properties of concretes made of cements with calcareous fly ash with respect to reinforcing steel