2015


1. Batog M., Giergiczny Z., Synowiec K., Properties of fly ash-slag cements containing different types of fly ash. w: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement. ICCC 2015, 13-16 October 2015, Beijing, China. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9,

2. Brandt A.M., Olek J., Glinicki M.A., Leung C.K.Y., Lis J., Influence Of Blended Cement With Hcfa On Microstructure And Chloride Ions Transport Of Concrete Resistant To Surface Scaling, Proc. Int. Symp. „Brittle Matrix Composites 11" eds. Warsaw, September 28-30, 2015 Institute of Fundamental Technological Research str.111-119

3. Giergiczny Z., Garbacik A., Dziuk D.,Cementy i betonu z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego - nauka i praktyka., Powder and Bulk 2015 nr 1, s. 48-52,

4. Gołaszewski J., Ponikiewski T., Popiół lotny wapienny jako dodatek do betonu samozagęszczalnego., Kruszywa 2015 nr 4, s. 41-46, 

5. Jóźwiak - Niedźwiedzka D., Microscopic Observations of Self-Healing Products in Calcareous Fly Ash Mortars, Microscopy Research And Technique 78:22-29 (2015 Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, Pawinskiego 5B, 02-106, Warsaw, Poland str.22-29

6. Marks M., Glinicki M.A., Gibas K., Prediction of the Chloride Resistance of Concrete Modified with High Calcium Fly Ash Using Machine Learning, Materials 2015, 8, 8714-8727; doi:10.3390/ma8125483, www.mdpi.com/journal/materials

7. Ponikiewski T., Gołaszewski J., The rheological properties of self-compacting concrete with high-calcium fly ash. w: Brittle matrix composites 11. Ed. by Andrzej M. Brandt, Jan Olek, Michał A. Glinicki, Chris K.Y. Leung, Jerzy Lis. Institute of Fundamental Technological Research. Polish Academy of Sciences. Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, 2015, s. 393-403,

 
 
POWRÓT    /    2010    /    2011   /  2012  /   2013   /   2014  /  2015  /