2014

 


1. Ponikiewski T, Gołaszewski.J. ,The effect of high-calcium fly ash on selected properties of self-compacting concrete. -Archives of Civil and Mechanical Engineering 2014 vol. 14 nr 3, s. 455-465, 

2. Ponikiewski T, Gołaszewski.J The influence of high-calcium fly ash on the properties of fresh and hardened self-compacting concrete and high performance self-compacting concrete. -Journal of Cleaner Production 2014 vol. 72, s. 212-221, 

3. W. Drożdż, Giergiczny Z.,Korozja alkaliczna betonów wykonanych z cementów zawierających popiół lotny wapienny. -Ochrona przed Korozją 2014 R. 57 nr 6, s. 216-219, bibliogr. 7 poz. Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

4. Drożdż A., Giergiczny Z., Korozja alkaliczna betonów z cementów zawierających popiół lotny wapienny. W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją. XIX Konferencja naukowo-techniczna KONTRA' 2014, Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 28-30 maja 2014 r. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 56

5. Dąbrowska M., Giergiczny Z.,Odporność na korozję siarczanową cementów zawierających popiół lotny wapienny. W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją. XIX Konferencja naukowo-techniczna KONTRA' 2014, Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 28-30 maja 2014 r. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 55

6. Dąbrowska M., Giergiczny Z , Odporność na korozję siarczanową zapraw na cementach zawierających popiół lotny wapienny. -Przegląd Budowlany 2014 nr 5, s. 11-13, 

7. Giergiczny Z., Synowiec K., Popiół lotny i granulowany żużel wielkopiecowy składnikami cementu o niskiej emisji CO2 W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Konferencja, Wisła, 13-15 października 2014. Red. P. Kijowski, B. Środa. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014, s. 529-538, 

8. Giergiczny Z., Dziuk D., Pużak T., Batog M., Practical use of calcaerous fly ash in portland-composite cement CEM II/B-M (V-W) 32,5R industrial production. W: Non-traditional cement & concrete V. Proceedings of the international conference, Brno, June 16-19, 2014. Ed. by V. Bilek, Z. Kersner. Brno : Brno University of Technology, 2014, s. 67-73, 

9. Giergiczny Z., Dziuk D., Pużak T., Batog M., Practical use of calcaerous fly ash in Portland-composite cement CEM II/B-M (V-W) 32,5R industrial production. International Journal of Engineering Research and Technology 2014 vol. 3 spec. iss. 13, s. 195-202, 

10. Baran T., Popiół lotny wapienny składnikiem namiaru surowcowego w produkcji klinkieru cementowego i spoiw wiążących do budownictwa drogowego, Seminarium OSiMB , 27.03.2014

11. Ranachowski Z., Józwiak-Niedzwiedzka D., Ranachowski P., Rejmund F., Dabrowski M., Kudela Jr S., Dvorak T., Zastosowanie mikrotomografii komputerowej i mikroskopii optycznej do oceny mikrostruktury betonów poddanych działaniu CO2. Archives of Metallurgy and Materials Volume 59 2014 Issue 4 DOI: 10.2478/amm-2014-0245

12. Józwiak-Niedzwiedzka D., Microscopic Observations of Self-Healing Products in Calcareous Fly Ash Mortars., Microscopy Research and Technique 78:22-29 (2015)

 

 

 POWRÓT    /    2010    /    2011   /   2012   /  2013  /  2014  /  2015  /