2013

 

 


1. Baran T., Drożdż W.: Ocena właściwości krajowych popiołów lotnych wapiennych i metod ich uzdatniania, Roads and Bridges/Drogi i Mosty 2013, vol. 12, No. 1

2. Czopowski E., Łaźniewska-Piekarczyk B., Rubińska-Jończy B., Szwabowski J., Właściwości betonów na cementach zawierających popiół lotny wapienny, Roads and Bridges/Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1 

3. Dąbrowski M., Glinicki M.A., Charakterystyka porów powietrznych i mrozoodporność betonów napowietrzonych z popiołem lotnym wapiennym, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1


4. Drożdż W., Giergiczny Z.: Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

5. Dziuk D., Giergiczny Z., Garbacik A., Popiół lotny wapienny, jako składnik główny cementów powszechnego użytku, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

6. Garbacik A., Baran T., Synowiec K., Żak A.: Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika spoiw drogowych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

7. Gibas K., Glinicki M.A., Nowowiejski G.: Ocena szczelności betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego wobec mediów środowiskowych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

8. Giergiczny Z.: Popiół lotny wapienny w składzie cementu i betonu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, monografia - 189 s.

9. Giergiczny Z., Dąbrowska M.: Odporność na agresję chemiczną zapraw z cementów z udziałem popiołu lotnego wapiennego, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

10. Giergiczny Z., Garbacik A., Dziuk D.: Cementy i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego - nauka i praktyka, Polska Unia UPS, Popioły z Energetyki 2013, Warszawa 23-25 października 2013, s.139-165

11. Giergiczny Z., Garbacik A., Ostrowski M.: Aktywność pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

12. Giergiczny Z., Synowiec K., Żak K.: Ocena przydatności popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego dodatku mineralnego do betonu, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

13. Glinicki M., Krzywobłocka-Laurów R., Ranachowski Z., Dąbrowski M., Wołowicz J.: Analiza mikrostruktury betonów modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych wapiennych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

14. Gołaszewski J., Kostrzanowska K., Miera P., Drewniok M., Cygan G., Deszcz J., Efektywność działania domieszek w zaprawach w obecności popiołu lotnego wapiennego, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

15. Gołaszewski J., Kostrzanowska K., Ponikiewski T., Antonowicz G.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne zaczynów i zapraw cementowych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

16. Gołaszewski J., Kostrzanowska A., Cygan G.: The rheological properties of fresh concrete and mortar with high calcium fly ash in the variable temperatures; Rheology and processing of construction materials, 7th RILEM International Conference on Self-Compacting Concrete, 1st International Conferenceon Rheology and Processing of Construction Materials, Published by RILEM Publications s.a.r.l., 2-4 September 2013, Paris, France, p.9-16.

17. Gołaszewski J., Ponikiewski T.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na wybrane właściwości betonów nowej generacji, Roads and Bridges/Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

18. Gołaszewski J., Ponikiewski T.: Properties of Steel Fibre Reinforced Self-compacting Concrete for Optimal Rheological and Mechanical Properties in Precast Beams , Procedia Engineering, Volume 65, 2013, p. 290-295

19. Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Sobczak M., Gibas K.: Karbonatyzacja betonów z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

20. Knor G., Holnicki-Szulc J., Glinicki M., Ossowski A., Ranachowski Z., Wpływ popiołów lotnych wapiennych na temperaturę betonu w czasie pierwszych 72 godzin twardnienia w elementach masywnych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

21. M., Gawlicki M., Pichniarczyk P.: Badania morfologii i składu chemicznego wapiennych popiołów lotnych w aspekcie cech użytkowych cementów powszechnego użytku, Polska Unia UPS, Popioły z Energetyki 2013, Warszawa 23-25 października 2013, s. 267-280

22. Śliwka A., Domagała K., Zybura A.: Ocena właściwości ochronnych względem stali zbrojeniowej betonów na cementach zawierających popioły wapienne / Evaluation of protective properties of concretes made of cements with calcareous fly ash with respect to reinforcing steel, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

 

 

POWRÓT    /    2010    /    2011   /   2012   /  2013  /  2014  /  2015  /