Program Konferencji Przedstawicieli Nauki i Przemysłu:

„Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego"

23-24 maja 2013 roku, hotel „Magellan" w Bronisławowie k/Wolborza

 

23 maja 2013 r. - pierwszy dzień konferencji

10:00 ÷ 12:00 - rejestracja uczestników

12:00 ÷13:00  - obiad

13:00 - Otwarcie konferencji

Wystąpienia przedstawicieli konsorcjum „SmartConcrete";

Referat wprowadzający: Dr inż. T. Szczygielski - Uboczne produkty spalania węgla. Rodzaje, aktualny stan zagospodarowania w gospodarce".

14:00 ÷ 15:30 - I sesja  

 1. Dr inż. A. Garbacik prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Kraków - „Właściwości krajowych popiołów lotnych wapiennych. Metody waloryzacji".
 2. Dr hab. inż. Z. Giergiczny prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach - „Aktywność wapiennych popiołów lotnych".
 3. Dr hab. inż. J. Gołaszewski prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach - „Wpływ popiołów lotnych wapiennych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych, zapraw i mieszanek betonowych".
 4. Dr inż. T. Baran,  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Kraków - „Popiół lotny wapienny składnikiem namiaru surowcowego w produkcji klinkieru cementowego i spoiw wiążących dla budownictwa drogowego".

15.30÷16.00 - Przerwa kawowa

16.00÷17.30 -  II sesja

 1. Dr inż. A. Garbacik prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Kraków  ­- „Popiół lotny składnikiem cementów powszechnego użytku spełniających wymagania normy PN-EN 197-1".
 2. Dr inż. B. Łaźniewska-Piekarczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach - „Właściwości betonu na wybranych cementach zawierających popiół lotny wapienny".
 3. Dr inż. A. Kostrzanowska,  Politechnika Śląska w Gliwicach - „Kompatybilność domieszek chemicznych z cementami wieloskładnikowymi, zawierającymi popiół lotny wapienny".
 4. Dr hab. inż. Z. Giergiczny prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach - „Popiół lotny wapienny jako dodatek typu II w składzie betonu".

19.00 - Uroczysta kolacja

 

24 maja 2013 - drugi dzień konferencji

9.00÷10.30 - III sesja

 1. Prof. dr hab. inż. M. A. Glinicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Charakterystyka mikrostruktury betonów z popiołem lotnym wapiennym w odniesieniu do odporności na agresję środowiska".
 2. Dr inż. D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Wpływ popiołów lotnych wapiennych na szczelność betonu wobec mediów gazowych".
 3. Mgr inż. K. Gibas, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Wpływ popiołów lotnych wapiennych na szczelność betonu wobec mediów ciekłych".
 4. Mgr inż. M. Dąbrowski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Charakterystyka porów powietrznych i mrozoodporność betonów napowietrzonych zawierających popiół lotny wapienny".
 5. Mgr inż. G. Knor, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - „Wpływ popiołów lotnych wapiennych na temperaturę betonu podczas twardnienia w elementach masywnych".

10.30÷11.00 - Przerwa kawowa

11.30÷13.00 IV sesja

 1. Dr inż. T. Ponikiewski, Politechnika Śląska w Gliwicach - „Betony nowej generacji z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego".
 2. Mgr inż. M. Dąbrowska, Politechnika Śląska w Gliwicach - „Odporność na agresję chemiczną zapraw i betonów cementów  zawierających popiół lotny wapienny".
 3. Mgr inż. W. Drożdż, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Kraków - „Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną (ASR)".
 4. Dr inż. K. Domagała, Politechnika Śląska w Gliwicach - „Pasywacja stali zbrojeniowej w betonie zawierającym popiół lotny wapienny".

13.00 - Dyskusja i podsumowanie konferencji

14:00 - Obiad