2012

  


1. Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.: Zastosowanie popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementu i betonu. Cement Wapno Beton, nr 1, 2012, s. 50-56

2. Dąbrowski M., Glinicki M.A.: Brittle Matrix Composites-10/Influence of aggregate type on the durability of concrete containing blended cements with calcerous fly ash. Woodhead Publishing & IPPT PAN, A.M.Brandt, J.Olek, M.A.Glinicki, C.K.Y.Leung (eds.) 2012, 305-314

3. Dąbrowski  M.,  Gibas  K., Glinicki  M. A., Nowowiejski  G.: Wpływ warunków dojrzewania na trwałość betonów napowietrzonych wykonanych z cementów wieloskładnikowych z popiołem lotnym wapiennym. Dni Betonu "Tradycja i nowoczesność", 8-10.10.2012, SPC, Kraków, str.483-492

4. Dąbrowski  M., Glinicki  M. A.: Influence of aggregate type on the durability of concrete containing blended cements with calcerous fly ash. 10th International Symp. Brittle Matrix Composites, 15-17 October 2012,  Woodhead Publ.&IPPT PAN, Warsaw, pp. 305-314

5. Deszcz J., Drewniok M., Gołaszewski J.: Efekty działania domieszek napowietrzających w mieszankach z cementów wieloskładnikowych zawierających popiół lotny wapienny. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Nr 13/2012, s. 123-131

6. Drożdż W.: Popiół lotny wapienny jako składnik kształtujący odporność alkaliczną kompozytów cementowych. Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012, s. 543-552. Referat wygłoszony na XII Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa (Szczyrk 2012)

7. Drożdż W.: Popiół lotny wapienny jako składnik kształtujący odporność alkaliczną kompozytów cementowych. Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012, s. 543-552. Referat wygłoszony na XII Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa (Szczyrk 2012)

8. Drożdż W., Giergiczny Z.: Influence of calcareous fly ash in Portland Cement on ASR in concrete. 18. Ibausil - International Conference on Building Materials, Weimar, 2012, t. 2, s. 319-326

9. Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego. Dni Betonu 2012. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2012, s. 493-502

10. Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego. Budownictwo Technologie Architektura, nr 4/2012, str.: 70-73

11. Dziuk D., Dąbrowska M., Giergiczny Z., Żak A.: Mrozoodporność betonów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Czasopismo Materiały Budowlane 5/2012, str.: 65-66

12. Dziuk D., Giergiczny Z., Adamski G., Garbacik A.: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R – skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie. Czasopismo Materiały Budowlane 5/2012, str.: 37-39, Referat wygłoszony na XIV Sympozjum Naukowo-Technicznym Reologia w Technologii Betonu (Gliwice 2012)

13. Garbacik A., Baran T.: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego.  Referat wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych (Szczyrk 2012)

14. Garbacik A., Baran T., Drożdż W., Radelczuk H.: Calcareous fly ash for low emission clinker and composite cements production. 18. Ibausil - International Conference on Building Materials. Weimar, 2012, t. 1, s. 177-184

15. Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Szkło i Ceramika, nr 3, 2012, s. 21 Referat wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych (Szczyrk 2012)

16. Garbacik A., Pałka E., Pichniarczyk P.: Rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych pod kątem wykorzystania jako składnika cementu. Szkło i Ceramika, nr 6, 2012, s. 10-14

17. Gawlicki M., Glinicki M.A.: Innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji CO2 w przemyśle materiałów budowlanych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ICMB; 2012, nr.9, 44-54

18. Gibas  K., Glinicki  M. A.: Influence of calcerous fly ash on concrete resistance to migration of chlorides. 10th International Symp. Brittle Matrix Composites, 15-17 October 2012,  Woodhead Publ.&IPPT PAN, Warsaw, pp. 367-376

19. Giergiczny Z., Garbacik A.: Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Cement Wapno Beton, 2012 nr 4, s. 217-224 Referat wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych (Szczyrk 2012)

20. Giergiczny Z., Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Popioły lotne wapienne w technologii cementu i betonu. Materiały XIX Międzynarodowej Konferencji "Popioły lotne z energetyki", Sopot, s. 81-93

21. Gołaszewski J., Cygan G.: Wpływ temperatury i czasu dojrzewania na aktywność popiołów lotnych wapiennych. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Nr 13/2012, s. 137-142

22. Gołaszewski J., Giergiczny Z., Ponikiewski T., Deszcz J., Kostrzanowska A., Miera P., Drewniok M., Cygan G.: The Influence of High-Calcium Fly Ash on Effectiveness of Concrete Admixtures. Tenth International Conference On Superplasticizers And Other Chemical Admixtures In Concrete Supplementary Papers 97-112

23. Gołaszewski J., Kostrzanowska A., Cygan G.: Właściwości reologiczne mieszanki betonowej a zaprawy o różnych składach w układzie zmiennych temperatur. Dni Betonu, Wisła 2012, s.759-768

24. Jóźwiak - Niedźwiedzka D.: Mikrostruktura i wytrzymałość zapraw z cementów wieloskładnikowych zawierających  popiół lotny wapienny. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej; 2012, Zeszyt 59, nr 3/2012/III, 205-212

25. Jóźwiak-Niedźwiedzka D.: Microstructure and strength of mortars made with blended cements containing high calcium fly ash. 58th Conference on Scientific Problems of Civil Engineering,16-21 September 2012, Krynica-Rzeszów, str. 206-207

26. Jóźwiak-Niedźwiedzka D.: The influence of blended cements on the concrete resistance to carbonation. 10th International Symp. Brittle Matrix Composites, 15-17 October 2012,  Woodhead Publ.&IPPT PAN, Warsaw, pp. 125-134

27. Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Brandt  A. M., Ranachowski  Z.: Self-healing  of  cracks  in  fibre  reinforced  mortar  beams  made  with  high  calcium  fly  ash. Cement Wapno Beton, 2012, Vol. XVII/LXXXIX, No 1, str. 38-49

28. Knor G., Holnicki-Szulc J., Glinicki M.A.: Determination of thermal properties of hardening concrete containing high calcium fly ash. 14th International Conference on Structural Faults and Repair, 3-5 July 2012,  Univ. of Edinburgh, Edinburgh, CD 

29. Knor G., Glinicki A.M., Holnicki-Szulc J.: Determination of thermal parameters of hardening concrete by means of inverse problem solution. Roads and Bridges-Drogi i Mosty, IBDiM; 2012, Vol.11, No 4, 281-294

30. Knor G., Glinicki  M.A., Holnicki-Szulc J.: Wyznaczanie parametrów termicznych dojrzewających betonów za pomocą rozwiązania problemu odwrotnego. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 2012, 11, 

31. Nowowiejski G.: Wpływ popiołów lotnych wapiennych na współczynnik przepuszczalności gazów i wodoszczelność betonu. Dni Betonu "Tradycja i nowoczesność", 8-10.10.2012, SPC, Kraków,

32. Ossowski A., Dąbrowski M., Glinicki M.A., Ranachowski Z.: Właściwości termiczne twardniejących betonów z wieloskładnikowych cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego z Elektrowni Bełchatów. Popioły z Energetyki,  24-26 października 2012, Polska Unia UPS, Warszawa, str. 1-12

33. Ossowski A., Dąbrowski M., Glinicki M.A., Ranachowski Z.: Popioły z Energetyki/ Właściwości termiczne twardniejących betonów z wieloskładnikowych cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego z Elektrowni Bełchatów. Ekotech, red. T. Szczygielski 2012, s.69-80

34. Ostrowski M., Gawlicki M.: Aktywność hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych w cementach powszechnego użytku. Prace Instytutu Ceramiki Materiałów Budowlanych, Warszawa - Opole, nr 10, 2012, s. 130-140.; Poster na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych (Szczyrk 2012)

35. Ponikiewski T., Gołaszewski J.: Kształtowanie samozagęszczalności mieszanek betonowych na bazie cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Cement Wapno Beton, 2012 R. 17 nr 4, s. 233-242

36. Ponikiewski T., Gołaszewski J., Kostrzanowska A.: Właściwości reologiczne cementów portlandzkich wieloskładnikowych z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych. Materiały Budowlane, 2012 nr 5, s. 40-43

37. Ponikiewski T., Gołaszewski J.: Popiół lotny wapienny jako składnik betonów nowej generacji. Kruszywa 4/2012, s. 36 – 41

38. Ponikiewski T., Gołaszewski J.: Wybrane właściwości betonów nowej generacji z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Materiały Budowlane 2012 nr 10, s. 26-29

39. Ponikiewski T., Gołaszewski J.: The high – calcium fly ash as a component of self-compacting concrete. Eurocoalash 2012 Conference, Thessaloniki, Greece, September, 2012, pp. 25-27

40. Ponikiewski T., Gołaszewski J.: Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na samozagęszczalność mieszanek betonowych. 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB, Rzeszów-Krynica, 16-21.10.2012, s. 249-258

41. Ponikiewski T., Gołaszewski J.: Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na samozagęszczalność mieszanek betonowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i inżynieria Środowiska, kwartalnik zeszyt 59 (nr 3/2012/III)

42.Ponikiewski T., Gołaszewski J.: Popiół lotny wapienny jako składnik betonów samozagęszczalnych. IV Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 2-5 września 2012 r.

43. Ranachowski Z., Jóźwiak - Niedźwiedzka D., Brandt A.M., Dębowski T.: Application of acoustic emission method to determine critical stress in fibre reinforced mortar beams. Archives of Acoustics, Institute of Fundamental Technological Research 2012, vol. 37, No. 3,  261–268

44. Ranachowski Z., Jóźwiak - Niedźwiedzka D., Dąbrowski M., Wołowicz J., Sobczak M., Dębowski T., Glinicki M.A.: Brittle Matrix Composites 10/ Microhardness testing procedure applied to blended cement based matrix. Woodhead Publishing & IPPT PAN, A.M.Brandt, J.Olek, M.A.Glinicki, C.K.Y.Leung (eds.) 2012, 209-222


 

POWRÓT    /    2010    /    2011   /  2012  /   2013   /   2014  /  2015  /