2010
1. Garbacik A., Giergiczny Z., Glinicki M.A., Gołaszewski J.: Założenia Projektu Strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”. Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, red. J.Duda i K.Szamałek, Wyd. ICiMB, Warszawa-Opole 2010, str. 173 – 185


2. Garbacik A., Giergiczny Z., Baran T.: Popioły lotne wapienne jako składnik pucolanowo-hydrauliczny cementów i aktywny dodatek do betonu. Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, red. J.Duda i K.Szamałek, Wyd. ICiMB, Warszawa-Opole 2010, str. 186 – 200


3. Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Charakterystyka krajowych popiołów wapiennych ze spalania węgla brunatnego. Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, red. J.Duda i K.Szamałek, Wyd. ICiMB, Warszawa-Opole 2010, str. 201-214


4. Gołaszewski J., Giergiczny A.: Kształtowanie właściwości reologicznych mieszanek na spoiwach cementowych z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, red. J.Duda i K.Szamałek, Wyd. ICiMB, Warszawa-Opole 2010, str. 215-227


5. Glinicki M.A, Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K.: Ocena przepuszczalności betonu z popiołem lotnym wapniowym – koncepcja badań.  Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, red. J. Duda i K. Szamałek, Wyd. ICiMB, Warszawa-Opole 2010, str. 229-240


6. Dziuk D., Giergiczny Z., Garbacik A.: Aktywność popiołu lotnego wapiennego w porównaniu z innymi dodatkami mineralnymi stosowanymi w produkcji cementuPopioły z energetyki, Polska Unia UPS Warszawa, 24-26 października 2010, Red. Tomasz Szczygielski, 2010, str. 43-56


7. Glinicki M.A., Dąbrowski M.: Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na napowietrzenie mieszanki betonowej i charakterystykę porów w betonie. Popioły z energetyki, Polska Unia UPS , Warszawa, 24-26 października 2010, Red. Tomasz Szczygielski, 2010, str. 77-93


8. Baran T., Hawrot K., Żak A.:  Wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w istniejących normach i aprobatach technicznych. Popioły z energetyki, Polska Unia UPS, Warszawa, 24-26 października 2010, Red. Tomasz Szczygielski, 2010, str. 93-104


9. Gołaszewski J., Ponikiewski T., Kostrzanowska A.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowychPopioły z energetyki, Polska Unia UPS, Warszawa, 24-26 października 2010, Red. Tomasz Szczygielski, 2010, str. 177-201


10. Glinicki  M. A., Nowowiejski  G., Dąbrowski  M., Gibas  K.: Wpływ wilgotności betonu i dodatków popiołowych na gazoprzepuszczalność określoną metodą Torrenta. Dni Betonu "Tradycja i nowoczesność" , SPC, Kraków 2010, 2010, str. 711-720


11. Glinicki  M. A.: Air permeability of superplasticized concrete with 0.5 clinker factor. Anna Maria Workshop XI: The 50% Solution - Technical Issues Arising from Cement Substitution Rates of 50% or Higher, Holmes Beach, Nov. 2010, www.jj


12. Marks M.: Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do rozpoznania związków między składem betonu modyfikowanego dodatkami popiołowymi a jego właściwościami. Drogi i Mosty. 2010, nr 3, str. 23-37KONFERENCJE, NA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYGŁOSZONE REFERATY

 

POWRÓT    /    2011   /   2012   /   2013   /