W dniach 26 - 29 września 2012 r. w Łagowie Lubuskim odbyła się: 

Konferencja Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

"Elastyczne scenariusze w zrónoważonym rozwoju"


Na Sympozjum przedstawione zostały referaty dotyczące prowadzonego projektu POIG.

Organizatorem Konferencji był Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. Była to coroczna konferencja z cyklu tzw. Zjazdów Jednostek Jednoimiennych TOB. W 2012 roku splatała się z 60. jubileuszem utworzenia Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa, z jubileuszem wieloletniego Kierownika Zakładu profesora Olega Kaplińskiego, dra h.c. oraz 10-leciem istnienia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu.

 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

 

Referaty konferencyjne zostały opublikowane w zeszycie Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (Archives of Institute of Civil Engineering) Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej nr 13/2012.