Damian Dziuk, Zbigniew Giergiczny - Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.

Grzegorz Adamski, Albin Garbacik - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie 

"Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R - skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie"


Jacek Gołaszewski, Aleksandra Kostrzanowska, Tomasz Ponikiewski - Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa

"Właściwości reologiczne cementów portlandzkich wieloskładnikowych z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych"