W czasopiśmie CEMENT WAPNO BETON w numerze LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 (4) opublikowane zostały referaty dotyczące prowadzonego projektu POIG.

 

Oficjalna strona internetowa Cement Wapno Beton


Zbigniew Giergiczny - Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa

Albin Garbacik - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

"Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego"


 

Tomasz Ponikiewski, Jacek Gołaszewski - Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa

"Kształtowanie samozagęszczalności mieszanek betonowych na bazie cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego"