W dniach 9-12 października 2011r. w Augustowie odbyła się XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH  oraz  13th GERMAN - LITHUANIAN - POLISH COLOQUIUM Białystok - Augustów - Wilno organizowana przez Zakład Inżynierii Procesów Budowlanych WBiIŚ Politechniki Białostockiej.

Na konferencji został przedstawiony referat dotyczący tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego" pt: "Wpływ popiołu lotnego wapiennego na efekty działania domieszek napowietrzających". Wszystkie referaty zostały opublikowane w postaci  referatów w czasopiśmie CIVIL AND ENVIROMENTAL ENGINEERING / BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, Vol. 2, No. 3 i 4, Wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.


"Wpływ popiołu lotnego wapiennego na efekty działania domieszek napowietrzających", Gołaszewski J., Drewniok M.

Wszystkie materiały konferencyjne dostępe są są na stronie: http://www.biswbis.pb.edu.pl/index.html