W dniach 27-30 czerwca 2011r. w Brnie odbyła się Międzynarodowa Konferencja  Non-Traditional Cement & Concrete IV, organizowana przez Uniwersytet w Brnie - Brno University of Technology & ZPSV, a.s. 
Na konferencji zostały przedstawione m.in. referaty dotyczące tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego". Wszystkie referaty zostały opublikowane w postaci  materiałów konferencyjnych Wydawnictwa Uniwersytetu Technicznego w Brnie.