W dniach 20-22 czerwca 2011r. odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowe" MATBUD'2011, której organizatorem była Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli , Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Na konferencji zostały przedstawione m.in. referaty dotyczące tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego". Referaty zostały opublikowane w postaci  materiałów konferencyjnych Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.