W dniach 30-31 maja 2011r. w Krakowie odbyło się seminarium naukowe dotyczące tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego", pt.: "Popioły lotne wapienne w technologii cementu". Organizatorem seminarium jest ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.