dr inż. Albin GARBACIK
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

dr hab. inż. Zbigniew GIERGICZNY prof. nzw. w Pol.Śl.
Politechnika Śląska w Gliwicach

doc. dr hab. inż. Michał A.GLINICKI
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

dr hab. inż. Jacek GOŁASZEWSKI prof. nzw. w Pol.Śl.
Politechnika Śląska w Gliwicach