Bibliografia

 1. Antiohos S., Papadakis V. G., Maganari K., Tsimas S., The development of blended supplementary cementing materials consisting of high and low calcium fly ashes. Proceedings of 11th International Cement Chemistry Congress, Durban, 2003, 747-756.
 2. Antiohos S., Maganari K., Tsimas S.: Evaluation of blends of high and low calcium fly ashes for use as supplementary cementing materials. Cement and Concrete Composites, Vol. 27, Issue 3, 2005, 349-356.
 3. Antiohos S.K., Papageorgiou A., Papadakis V.G., Tsimas S.: Influence of quicklime addition on the mechanical properties and hydration degree of blended cements containing different fly ashes. Construction and Building Materials, Vol. 22, Issue 6, 2008, 1191-1200.
 4. Atis C. D., Kiliç A., Sevim U. K.: Strength and shrinkage properties of mortar containing a nonstandard high-calcium fly ash. Cement and Concrete Research, Vol. 34, Issue 1, 2004, 99-102.
 5. Chudek M., Hycnar J., Plewa F., Węgiel brunatny - utylizacja surowców towarzyszących i odpadów elektrownianych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
 6. Dockter B.C.: Using class C fly ash to mitigate alkali-silica reactions in concrete. 2009 World of Coal Ash Conference (WOCA), Lexington, KY, USA, 2009. http://www.flyash.info/
 7. Enders M.: The CaO distribution to mineral phases in a high calcium fly ash from Eastern Germany. Cement and Concrete Research, Vol. 26, Issue 2, 1996, 243-251. 
 8. Yueming Fan, Suhong Yin, Zhiyun Wen, Jingyu Zhong: Activation of fly ash and its effects on cement properties. Cement and Concrete Research, Vol. 29, Issue 4, 1999, 467-472.
 9. Felekoğlu B., Türkel S., Kalyoncu H.: Optimization of fineness to maximize the strength activity of high-calcium ground fly ash - Portland cement composites. Construction and Building Materials, Vol. 23, Issue 5, 2009, 2053-2061.
 10. Giergiczny Z.: Aktywność hydrauliczna wapniowych popiołów lotnych. Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Polski Biuletyn Ceramiczny „Ceramika": Materiały z I Konferencji Ceramicznej „Postępy w technologii ceramiki, szkieł i materiałów wiążących", Zakopane - Kraków 1992, 83-90.
 11. Giergiczny Z.: Effect of fly ash from different sources on the properties of hardened cement composites. Silicates Industries, Ceramic Science and Technology, Vol. 70, Issue 3-4, 2005, 35-40.
 12. Giergiczny Z., Michniewicz E.: Badanie procesu zestalania zaczynów z popiołów bełchatowskich. Górnictwo Odkrywkowe, nr 1, 1991, 63-73.
 13. Giergiczny Z.: Popioły lotne z dużą zawartością związków wapnia., Cement -Wapno - Beton, nr 5, 2005, 271-282
 14. Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
 15. Grzeszczyk S., Lipowski G.: Popioły lotne i ich wpływ na reologię i hydratację cementów. Oficyna Wydawnicza, Opole, 2002.
 16. Hycnar J.J., Szczygielski T.: Stan i perspektywy zagospodarowania popiołów lotnych i żużli rodzaju wapniowego. Karbo, Nr 1, 2007, 45 - 54.
 17. Kikas W.: Composition and binder properties of Estonian kukersite of Estonian kukersite oil shale ash. ZKG International, Vol. 50, No 2, 1997, 112 - 126.
 18. Naik T.R., Singh S.S.: Use of high calcium fly ash in cement based construction materials. Fifth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete. Milwaukee, USA, Supplementary Papers, 1995, 144 - 156
 19. Namagga C., Atadero R.A.: Optimization of fly ash in concrete: High lime fly ash as a replacement for cement and filler material. 2009 World of Coal Ash Conference (WOCA), Lexington, KY, USA, 2009. http://www.flyash.info/
 20. Papadakis V. G.:Effect of fly ash on Portland cement systems: Part I. Low-calcium fly ash. Cement and Concrete Research, Vol. 29, Issue 11, 1999, 1727-1736.
 21. Papadakis V. G.: Effect of fly ash on Portland cement systems: Part II. High-calcium fly ash. Cement and Concrete Research, Vol. 30, Issue 10, 2000, 1647-1654
 22. Poon C. S., Lam L., Wong Y. L.: A study on high strength concrete prepared with large volumes of low calcium fly ash. Cement and Concrete Research, Vol. 30, Issue 3, 2000, 447-455
 23. Ramachandran, V S.: Concrete Admixtures Handbook. Properties, Science and Technology. 2nd Edn, Noyes Publications, Park Ridge, USA, 1995.
 24. Sun Wei, Yan Handong, Zhan Binggen: Analysis of mechanism on water-reducing effect of fine ground slag, high-calcium fly ash, and low-calcium fly ash. Cement and Concrete Research, Vol. 33, Issue 8, 2003, 1119-1125.
 25. Tsimas S., Moutsatsou-Tsima A.: High-calcium fly ash as the fourth constituent in concrete: problems, solutions and perspectives. Cement and Concrete Composites, Vol. 27, Issue 2, 2005, 231 - 237.
 26. Zhang Yamei, Sun Wei, Shang Li: Mechanical properties of high performance concrete made with high calcium high sulfate fly ash. Cement and Concrete Research, Vol. 27, Issue 7, 1997, 1093-1098.
 27. Yazıcı H.: The effect of silica fume and high-volume Class C fly ash on mechanical properties, chloride penetration and freeze-thaw resistance of self-compacting concrete. Construction and Building Materials, Vol. 22, Issue 4, 2008, 456 - 462.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.