4. Efekty projektu

Wdrożenie efektów projektu praktycznego stosowania może wygenerować następujące korzyści gospodarcze
i techniczne:

  • ograniczenie kosztów wytwarzania cementu, dzięki redukcji emisji CO2 w procesie produkcyjnym,
  • możliwość użycia nowego materiału (wapniowych popiołów lotnych) jako pełnowartościowego zamiennika coraz trudniej dostępnego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego,
  • rozszerzenie bazy surowcowej dla przemysłu cementowego i betonów,
  • możliwość wykonania nowych, dotychczas nie produkowanych w Polsce rodzajów cementów o właściwościach istotnych z punktu widzenia krajowego rynku budowlanego,
  • utrzymanie konkurencyjności na rynku, a w przyszłości wzrost eksportu i zachowanie lub wręcz zwiększenie zatrudnienia w przemyśle cementowym.

Przykładowo, przy założeniu, że zastosowanie w produkcji cementu i betonu znajdzie ok. 1 000 tys. ton popiołu wapiennego, do uzyskania możliwe są następujące efekty:

  • oszczędność od 1,5 do 1,7 mln ton surowców naturalnych niezbędnych do wyprodukowania 1 mln ton klinkieru,
  • ograniczenie emisji CO2 o ok. 900,0 tys. ton,
  • wykorzystanie 1 mln ton ubocznych produktów i ograniczenie powierzchni koniecznej do ich składowania.

Potencjalne korzyści, które będą efektem realizacji projektu wykraczają jednak znacznie poza opisane powyżej. Będą one istotne dla wszystkich gałęzi budownictwa stosujących cement (budownictwo mieszkaniowe, inżynieryjne i komunikacyjne), przedsiębiorstw produkujących beton, firm zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem oraz przetwarzaniem ubocznych produktów spalania z energetyki oraz dla całego społeczeństwa,
a zwłaszcza zamieszkującego tereny położone w bezpośredniej bliskości elektrowni i cementowni.