W dniach 28-30 maja 2014 r. w hotelu Meta Resort and Wine SPA w Szczyrku   odbyła się XIX konferencja naukowo techniczna KONTRA' 2014 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją" . 
 
 
Na konferencji przedstawione zostały referaty dotyczące prowadzonego projektu POIG, które następnie zostały wydane w materiałach konferncyjnych.