W dniu 23-25 Października 2013 r. w hotelu "InterContinental" w Warszawie odbyła się 

 XX JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
 "POPIOŁY Z ENERGETYKI" 

 organizowana przez Polską Unię Produktów Ubocznych Spalania UPS. 

Na konferencji przedstawione zostały referaty dotyczące prowadzonego projektu POIG, które następnie zostały wydane w materiałach konfernecyjnych.  

 

  • Giergiczny Z., Garbacik A., Dziuk D.: "Cementy i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego - nauka i praktyka" 
  • M., Gawlicki M., Pichniarczyk P.: "Badania morfologii i składu chemicznego wapiennych popiołów lotnych w aspekcie cech użytkowych cementów powszechnego użytku"