Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
Centrala: tel. 32-237-10-00
Rektorat: tel. 32-237-12-55, fax: 32-237-16-55
 
  Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice
tel:  32-237-22-94
fax: 32-237-27-37
e-mail: rb4@polsl.pl

http://kaproc.rb.polsl.pl

 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk  IPPT PAN
ul. Pawinskiego 5B, 02-106 Warszawa
telefon: +48 22 826 12 81 (operator)
fax: +48 22 826 98 15, +48 22 826 73 80
e-mail: director@ippt.gov.pl 

http://www.pan.pl

   
 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa
telefon: +48 22 843 74 21 do 26 (centrala)
fax: +48 22 843 17 89 
e-mail: info@icimb.pl

http://www.icimb.pl  

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych                         Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków
telefon: +48 12 6837900 (centrala)
fax: +48 12 683 79 01 
e-mail: info_krakow@icimb.pl 

http://www.icimb.pl