Dnia 5 czerwca 2012 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się 

XIV Sympozjum Naukowo-Techniczne Reologia w Technologii Betonu

Na Sympozjum przedstawione zostały referaty dotyczące prowadzonego projektu POIG.

Organizatorem Sympozjum był Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych oraz Grupa Górażdże. 

Sympozjum odbył się pod patronatem Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

 

 Referaty Seminarium opublikowane zostały w miesięczniku "Materiały Budowlane" nr 7/2012