28.09.2016 r. 

W dniu 28.09.2016 r. Katarzyna Synowiec na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej obroniła rozprawę doktorską pt. "Kształtowanie właściwości cementów popiołowo - żużlowych o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego"
Gratulujemy! 


20.04.2016 r. 

W dniu 20.04.2016 tytuł doktora habilitowanego otrzymała Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Rozprawa habilitacyjna dr hab. inż. Jóźwiak-Niedźwiedzkiej była zatytułowana "Analiza trwałości betonu na podstawie mikroskopowych obrazów struktury". 

Gratulujemy! 


24.06.2015 r.

W dniu 24.06.2015 r. Profesor Zbigniew Giergiczny z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach otrzymał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy profesora. 

Profesor Giergiczny skończył studia na Akademii Hutniczo - Górniczej w Krakowie w 1980 roku. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1989 r., a stopień doktora habilitowanego - w roku 2006. Od roku 2009 był zatrudniony na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

Egzemplarz Biuletyn Politechniki Śląskiej w którym ukazała się informacja o uzyskaniu profesury można znaleźć TUTAJ

 


26.03.2015 r. 

 W dniu 26.03.2016 r. Grzegorz Knor w IPPT PAN obronił rozprawę doktorską pt. "Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowych". 

Gratulujemy!


 12.11.2014 r. 

W dniu 12.11.2014 r. Monika Dąbrowska na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej obroniła rozprawę doktorską pt. "Wpływ popiołu lotnego wapiennego na odporność korozyjną kompozytów wykonanych z cementu portlandzkiego wieloskładnikowego". 
Gratulujemy!


14.05.2014 r. 

W dniu 14.05.2014 r. Wojciech Drożdż na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej obronił rozprawę doktorską pt. "Wpływ popiołu lotnego wapiennego W na przebieg korozji alkalicznej w betonie". 
Gratulujemy!


03.03.2014 r. 


Szanowni Państwo

 

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 30.11.2013 r. zakończony został projekt badawczy pt:
"Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego" (nr POIG 01.01.02.-24-005/09)"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  
Projekt realizowany był przez Konsorcjum, w skład którego wchodziły: Politechnika Śląska w Gliwicach - lider konsorcjum oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.
  
Poniżej znajdziecie Państwo  Informację o projekcie oraz Wytyczne techniczne stosowania cementów powszechnego użytku z udziałem popiołu lotnego wapiennego oraz stosowania tego rodzaju popiołów jako dodatku typu II do betonów.\

 

Informacja o projekcie - folder
Informacja o projekcie - plakat 
Wytyczne techniczne stosowania cementów powszechnego użytku z udziałem popiołu lotnego wapiennego oraz stosowania tego rodzaju popiołów jako dodatku typu II do betonów.  
  
Szczegółowe informacje dotyczące efektów projektu w postaci raportów, publikacji i prezentacji znajdują się na stronie internetowej projektu: http://www.smconcrete.polsl.pl .
W sprawach współpracy w zakresie prezentacji lub wdrożenia efektów projektu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
  
Łącząc wyrazy szacunku
dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. nzw. w Pol. Śl.
Politechnika Śląska Wydział Budownictwa Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
Silesian University of Technology Faculty of Civil Enginering Department of Building Materials and Processes Engineering
ul. Akademicka 5 44-100 Gliwice
tel. 48 32 237 2294, fax. 4832 237 2737
e-mail: Jacek.golaszewski@polsl.pl
e-mail: smconcrete.rb4@polsl.pl

  

30.09. 2013 r.  


W dniu 30.09.2013 r. Damian Dziuk na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej obronił rozprawę doktorską pt. "Wpływ popiołu lotnego wapiennego na kształtowanie się właściwości cementu portlandzkiego wieloskładnikowego". 

Gratulujemy! 


10.05.2013 r. 

 

 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI NAUKI I PRZEMYSŁU

 "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego"

 !!! UWAGA !!!

Lista uczestników konferencji została zamknięta. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji nie jest już możliwe.

 


 14.03.2013 r. dodane przez Michał Drewniok

 

Kwartalnik "ROADS AND BRIDGES - DROGI I MOSTY" - Rocznik 2013

 Uprzejmie informujemy, iż w Kwartalniku "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" w Nr 1/2013 ukazały się artykuły dotyczące prowadzonego projektu.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Więcej informacji na stronie Kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (streszczenia)

 


28.02.2013 

W dniu 28.02.2013 r. Michał Glinicki IPPT PAN otrzymał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego tytuł profesora.  

Profesor Glinicki uzyskał stopień doktora w roku 1991, a w roku 2000 - tytuł doktora habilitowanego. 

 


02.01.2013 r. 

 

 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI NAUKI I PRZEMYSŁU

 "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego"

 

Politechnika Śląska wraz z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN zapraszają do udziału w KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI NAUKI I PRZEMYSŁU: "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego"Politechnika Śląska wraz z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN zapraszają do udziału w KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI NAUKI I PRZEMYSŁU: "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego",  która odbędzie się w dniach 23 - 24 maja 2013 roku w hotelu „Magellan" w Bronisławowie k/Wolborza.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów. Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa prosimy dokonywać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.smconcrete.polsl.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Przyjęcie zgłoszenia udziału zostanie potwierdzone przez wysłanie zaproszenia wraz ze szczegółowym programem i ewentualną informacją dotyczącą rezerwacji miejsca hotelowego w terminie do 25 kwietnia 2013 roku.

Więcej informacji w zakładce KONFERENCJE


20.10.2012 r. 

Informacje dotyczące prowadzonego projektu dostępne są również na stronach internetowych:

STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONU TOWAROWEGO w POLSCE

 

Serdecznie zapraszamy


5.07.2012 r. dodane przez Michał Drewniok

Informacje dotyczące prowadzonego projektu dostępne są również na stronach internetowych:

STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW CEMENTU

Serdecznie zapraszamy


15.06.2012 r. 

 

 Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z opracowaniami dotyczącymi prowadzonego projektu, które można znaleźć w zakładce "Wyniki projektu", a w szczególności:


17.02.2012 r. dodane przez Michał Drewniok  

 

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu PO IG 01.01.02-24-005/09 „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”,  zatrudnimy osobę na stanowisku technika  w Katedrze Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, do wykonywania prac pomocniczych związanych z :

- przygotowaniem stanowisk badawczych,

- wykonywaniem próbek,

- nadzorowaniem stanu urządzeń i wyposażenia oraz warunków wykonywania badań.  

Wymagania kwalifikacyjne:  wykształcenie średnie, pełna sprawność fizyczna i intelektualna.  

 

Uwaga – praca jest związana z wysiłkiem fizycznym, a w szczególności – z ręcznymi pracami transportowymi Osoby zainteresowane mogą składać podania wraz z CV w sekretariacie Katedry w pok. 341 w terminie do 24 lutego 2012 r.


19.10.2011 r. 

 

XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH 

oraz 

13th GERMAN - LITHUANIAN - POLISH COLOQUIUM

Uprzejmie informujemy, że dniach 9-12 października br. w Augustowie odbyła się XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH  oraz  13th GERMAN - LITHUANIAN - POLISH COLOQUIUM Białystok - Augustów - Wilno organizowana przez Zakład Inżynierii Procesów Budowlanych WBiIŚ Politechniki Białostockiej. Na konferencji został przedstawiony referat dotyczący tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe  i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego" pt: "Wpływ popiołu lotnego wapiennego na efekty działania domieszek napowietrzających". 

 Czytaj więcej ... 


19.09.2011 r. dodane przez Michał Drewniok  

RAPORT ZADANIA NR 3

Uprzejmie informujemy, iż ukazał się raport prowadzonego projektu POIG pt.: "Możliwości aktywacji fizykochemicznej właściwości pucolanowo-hydraulicznych popiołów lotnych wapiennych" z Zadania nr 3 "Ocena aktywności pucolanowo-hydraulicznej popiołów lotnych w funkcji zmienności składu chemicznego i mineralnego oraz rozdrobnienia".

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Raporty ... 


15.07.2011 r. 

Smart Structures and Materials SMART'11

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 6-8 lipca br. w Saarbrucken (Niemcy) na Uniwersytecie Saarland odbyła się konferencja  Smart Structures and Materials SMART'11. Na konferencji został przedstawiony referat dotyczący tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego".

Czytaj więcej ...  


15.07.2011 r. 

XII ICCC International Congress on The Chemistry of Cement

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 3-8 lipca br. w Madrycie odbył się XII ICCC International Congress on The Chemistry of Cement. Na konferencji został przedstawiony referat dotyczący tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego". Wszystkie referaty zostały opublikowane w postaci  materiałów konferencyjnych Wydawnictwa Instituto de Ciencias de la Constrrucción "Eduardo Torroja", SCIC.

Czytaj więcej ...  


05.07.2011 r. 

Non-Traditional Cement & Concrete IV

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 27-30 czerwca br. w Brnie odbyła się Międzynarodowa Konferencja  4th International Conferene Non-Traditional Cement & Concrete, organizowana przez Uniwersytet w Brnie - Brno University of Technology & ZPSV, a.s. 
Na konferencji zostały przedstawione m.in. referaty dotyczące tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego". Wszystkie referaty zostały opublikowane w postaci  materiałów konferencyjnych Wydawnictwa Uniwersytetu Technicznego w Brnie.

Czytaj więcej ...  


25.06.2011 r.

VI Konferencja Naukowo-Techniczna MATBUD'2011

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20-22 czerwca br. odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowe" MATBUD'2011, której organizatorem była Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli , Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Na konferencji zostały przedstawione m.in. referaty dotyczące tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego". Referaty zostały opublikowane w postaci  materiałów konferencyjnych Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

Czytaj więcej ...  


 06.06.2011 r.

Seminarium Naukowe pt.:

"Popioły lotne wapienne w technologii cementu"

W dniach 30-31 maja br. w Krakowie odbyło się seminarium naukowe dotyczące tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego", pt.: "Popioły lotne wapienne w technologii cementu". Organizatorem seminarium jest ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. 

Czytaj więcej ... 


20.05.2011 r. 

XI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 12-13 maja br odbyła się XI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa w Szczyrku. Na konferencji zostały przedstawione m.in. referaty dotyczące tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego". Zakwalifikowane referaty zostały opublikowane w postaci rozdziałów w Monografii wydanej przez Wydzawnictwo Politechniki Śląskiej.

Czytaj więcej ... 


26.04.2011 r. 

Seminarium Naukowe pt.:

"Popioły lotne wapienne w technologii cementu"

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe dotyczące tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego", pt.: "Popioły lotne wapienne w technologii cementu", które odbędzie się w dniach 30-31 maja br. w Krakowie. Organizatorem seminarium jest ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Podczas trzech sesji przedstawione zostanie 9 referatów.


czytaj ZAPROSZENIE 

31.03.2011 r. 

SEMINARIUM W EC BEŁCHATÓW

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9.02. br odbyło się seminarium w EC Bełchatów dotyczące tematki projektu "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego". 

Podczas seminarium przedstawione zostały następujące referaty:

- "Wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w istniejących normach i aprobatach technicznych"
dra inż. Tomasza Baran z ICiMB, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie;

- "Monitoring popiołów lotnych wapiennych bełchatów"
dra inż. Albina Garbarcik z ICiMB, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie;

- "Ocena aktywności popiołów lotnych w aspekcie ich zastosowania w produkcji cementu i betonu"
dra hab. inż. Zbigniewa Giergiczny, Prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej.


23.02.2011 r. 

RAPORT ZADANIA NR 2

Uprzejmie informujemy, iż ukazał się raport pt.: "Zmienność jakości popiołów i ich przydatności  z uwagi na wymagania technologii cementu i betonu" z Zadania nr 2 "Monitorowanie właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych wapiennych z energetyki zawodowej" projektu POIG.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Czytaj Raport ... 


05.01.2011 r. 

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu zatrudnimy osobę na stanowisku technika w Katedrze Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych do wykonywania prac pomocniczych związanych z:

  • przygotowaniem stanowisk badawczych,
  • wykonywaniem próbek,
  • nadzorowaniem stanu urządzeń i wyposażenia oraz warunków wykonywania badań.

 Osoby zaiteresowane mogą składać stosowne dokumenty do 15 lutego 2011 r. w sekretariacie Katedry Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, pok. 341.

Czytaj więcej ...23.11.2010 r.

W październiku br. ukazały się publikacje dotyczące projektu PIOG w materiałach konferancyjnych "POPIOŁY Z ENERGETYKI" Warszawa, 24 - 26 paździenika 2010 r.

Czytaj więcej ...


17.11.2010 r. 

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu zatrudnimy osobę na stanowisku technika w Katedrze Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych do wykonywania prac pomocniczych związanych z:

  • przygotowaniem stanowisk badawczych,
  • wykonywaniem próbek,
  • nadzorowaniem stanu urządzeń i wyposażenia oraz warunków wykonywania badań.

Czytaj więcej ...


21.09.2010 r. 

OGŁOSZENIE

Proponujemy udział w projekcie studentom studiów II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych! 

Czytaj więcej ...


23.08.2010 r.

W czerwcu br. ukazały się publikacje dotyczące projektu PIOG w materiałach konferancyjnych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych "ENERGIA I ŚRODOWISKO W TECHNOLOGIACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, CERAMICZNYCH SZKLARSKICH I OGNIOTRWAŁYCH" Warszawa-Opole 2010

Czytaj więcej ...