W październiku br. ukazały się publikacje dotyczące projektu PIOG w materiałach konferancyjnych "POPIOŁY Z ENERGETYKI" Warszawa, 24 - 26 paździenika 2010 r. 

 

Strona oficjalna Konferencji to: http://www.unia-ups.pl/414,XVII-Miedzynarodowa-Konferencja-Popioly-z-energetyki-.html